top of page

כמה אקבל על החברה שלי?

שוויה של החברה שלכם היא סוגיית מפתח כבר בשלב הראשון, בעת שאתה מתכנן למכור את החברה, להכניס שותפים או שמחפש פרטנר למיזוג. שווי החברה יסלול את הדרך להבנה מי יהיה הגוף המתאים יותר לביצוע העסקה בחברה. 

יש לוודא שהערכת השווי של החברה תגלם בתוכה את כל הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים אשר נצברו בה. הערכת שווי רצוי שתשען בין השאר על הוותק והמוניטין, הציוד, הידע והניסיון הייחודים לחברה, מנועי הצמיחה בחברה.  

פריסקופ רותמת את הידע והניסיון הרב שצברה ובאמצעות צוות מקצועי הכולל אנליסט, כלכלן ורו"ח ומשקיעה בלימוד פרטני של הפעילות העסקית. בניתוח הנתונים אנו נעזרים בפגישות עם מנהלי החברה ועם אנשי מפתח בחברה, כל זאת במטרה להגיע למתווה מושלם והערכת שווי מיטבית עבורך.  

Anchor 1

שלבים בהערכת השווי

  1. סקירה היסטורית והתפתחות החברה.

  2. עיון וסקירת מאזנים ודוחות רווח והפסד של החברה.

  3. ניתוח הענף בו החברה פועלת - שווקים, מתחרים, רגולציה  

  4. ניתוח הדוחות הכספיים, אנליזה עסקית של החברה לרבות לקוחות ומוצרים.

  5. הכנת וניתוח של גיליון פיננסים, בחינת התפתחות המאזן והנתונים.

  6. הערכת שווי מבוססת על הצפת ערך.

שווי שוק (שווי מסחרי) - לעומת שווי הכלכלי (ROI)

לפריסקופ שיטה ייחודית להערכת השווי. לצוות של פריסקופ תובנה עסקית רחבה, ואנו מאמינים בגישה בעזרתה ניתן לחשב את רכיב הערך המוסף עבור הקונה - ערך הנובע מקיצור תקופת החזר השקעה (ROI) ) עקב הסינרגיה העסקית שהעסקה תניב לרוכש. 

השימוש בגישה זו - שיטת ( השווי המסחרי) מאפשר להעריך את שווי החברה על פי הרכיבים  הבאים:                     

1. רכיבים תפעוליים (Enterprise Value)   

הענף בו פועלת החברה, השוואה לחברות בתחום, הלקוחות, המוצרים, עונתיות, שווקי המטרה, מחזוריות, צינורות שיווק, פוטנציאל עתידי

2. רכיבים פיננסיים (Cap Market)

גודל אבסולוטי – מכירות, רווחיות, מכפילים, מנוף פיננסי, הון חוזר, בסיס הון עצמי,  שיעורי פחת, גידול (שיעורי צמיחה), EBITDA

לעיתים הערכת השווי בחברה מתבצעת על פני תקופה מאתגרת של שחיקה ברווחיות עקב משבר זמני (למשל: תקופת הקורונה).

במצב זה אנו נשלב בהערכת השווי גם את מנועי הצמיחה והפוטנציאל העתידי של החברה.  

צור קשר בדיסקרטיות ובבטחה
להערכת שווי ראשונית ללא תמורה וללא התחייבות 

bottom of page