top of page

הזדמנות עסקית למשקיעים פרטיים ולבכירים

השקעה בחברה פעילה או בשותפות קיימת יכולה להיות קרש קפיצה כדי לייצר הכנסה כספית נאה בטווח הארוך ולאורך זמן. 

 1. הכנסה פירותית (השקעה מניבה) כלומר הכנסה שוטפת מפירות ההשקעה, כגון רווחים, דיבידנד או ריבית.

 2. הכנסה הונית, כלומר הגדלת ערכה של ההשקעה, למשל בזכות גידול בשווי הניכסי של החברה.
   

השקעה עסקית בחברה פעילה - בדרך כלל כוללת גם מעורבות בניהול השוטף של החברה. המשקיע לעיתים יעמוד בראש החברה, או יהווה גורם מוביל באופן שיוכל להשפיע על ההחלטות החשובות בהנהלתה. חלוקת הרווחים בחברה פעילה מספקת למשקיע הכנסה פירותית ממנה, מכאן כשהחברה משגשגת אזי עולים גם שווי נכסיה, כך שבנוסף להכנסה השוטפת נוצרת לרוכש בנוסף גם הכנסה הונית. 

לעתים אנו מחפשים לבצע השקעה פסיבית, המתבטאת בתשואה, אך ללא התערבות משמעותית בניהול החברה. 

 

האם העסק הזה בשבילי?

בעת כניסה לשותפות או רכישת חברה פעילה, קיימים לצד הפוטנציאל לרווחים גם סיכונים. על כן, בראש ובראשונה חשוב לפני הכל להשקיע זמן ומחשבה באיתור העסק המתאים לכם ביותר.
 

בחן את עצמך, האם אתה מתחבר לעסק?

 1. מה מעניין אותי, באיזה תחום יש לי ערך מוסף בשביל העסק?

 2. מהו המגרש עליו החברה משחקת, האם נהיר לי תחום הפעילות שלה? 

 3. האם החברה מממשת היטב את הפוטנציאל שבה? האם יש בחברה פוטנציאל השבחה בלתי ממומש? אם כן,  מה הייתה המניעה לכך? 

 4. מהם הנכסים המוחשיים ולא מוחשיים שכוללת העסקה?

 5. האם ביצוע הרכישה או כניסה לשותפות אכן מייצרים עבורי השקעה עסקית מתגמלת?

 6. האם יש בהסכם הרכישה סעיפים שעלולים לסכן אותי, לפגוע ברווחיות או בפוטנציאל? האם הערכתי סיכונים אלה?
   

לצוות המומחים בפריסקופ ניסיון רב בבחינה וניתוח של חברות. לאורך שנים רבות סייענו ללקוחותינו לאתר חברות ועסקים למטרת רכישה ו/או שותפות. באמצעות צוות אנשי מקצוע הבקיאים בכך נוכל לסייע במענה על השאלות הנ"ל.

נבחן את חברת המטרה על כל צדדיה, הידע שנצבר בה, התחרות בתחום, הפעילות הארגונית, בדיקת מודל SWOT, ליווי כלכלי ועסקי וכן בחינת השווי הריאלי שלה. 

 

לסיכום

בהשקעה ברכישת חברה פעילה יש פוטנציאל לרווח נאה אך בל נשכח שיש לבחון את הסיכון שלצידו.  

אנו מזמינים אותך ליצור עימנו קשר ולהסתייע באנשי המקצוע המנוסים שלנו.

 

bottom of page